• Peti

FIT FRGÁL
Koláče z kysnutého cesta sú moje najobľúbenejšie. Preto sa snažím tradičné recepty upraviť na aspoň trošku fit alternatívu, nech si môžeme pochutiť bez väčších výčitiek. Spojenie tvarohu a slivkového lekváru je pre mňa osobne neodolateľné a zvyčajne to prchám všade, aj tam kde nemusím :D... V tomto prípade som ale uznala, že táto kombinácia sem pasuje a čo je lepšie ako kysnutý koláč v tejto božskej symbióze ;)


Sour dough cakes are my favorite. That is why I try to adapt the traditional recipes to at least a little fit alternative, so that we can enjoy without much remorse. The combination of curd and plum jam is irresistible to me personally and I usually flee everywhere, even where I don't have to: D ... But in this case, I acknowledged that this combination fits here and which is better than sour cake in this divine symbiosis;)


Potrebujeme:

250 g celozrnnej hladkej múky

70 ml oleja

3 lyžice trstinového cukru

21 g droždia

130 ml mlieka

soľ


Náplň:

1 vanička odtučneného tvarohu

3 lyžice hnedého práškového cukru

1 lyžica vanilkového pudingu

pol lyžičky citrónovej kôry

2 lyžičky vanilkovej pasty


Posýpka:

30 g rozpusteného masla

2 lyžice hnedého práškového cukru

4 lyžice polohrubej celozrnnej múky


maslo na potrenie plechu a na potretie koláča

plátky mandlí na posypanie


Postup:


Z droždia, cukru a 100 ml mlieka si spravíme kvások. Necháme odpočinúť na teplom mieste. Múku preosojeme, pridáme olej, kôru a pastu, zbytok mlieka a soľ. Pridáme kvások a dáme vyhnietiť do mixéra, alebo hnietime ručne. Hotové cesto poprášime múkou a necháme vykysnúť bribližne hodinu. Pripravíme si plnku. Zmiešame len všetky ingrediencie. Na posýpku tiež zmiešame všetky suroviny spolu, tentokrát ruku, aby sa nám posýpka mrvila. V prípade potreby dosypte múku.

Keď nám cesto vykysne, párkrát ho prehnietime v rukách a rozdelíme na 2 časti. Vyvaľkáme cesto na pibližne 0,5 cm výšku. Pozor aby sa vám nelepilo na podložku, podsypte ho. Vaľkáme do tvaru kruhu. Na cesto dáme polovicu plnky a opatrne zlepíme dohromady. Pozor aby sa neroztrhlo! Na vymastený plech maslom (nepoužívajte papier na pečenie) dáme cesto zlepenou stranou dolu a pomaličky sa ho znažíme roztačiť na väčší kruh. Stačí trochu, inak by sa roztrhalo. Potrieme slivkovým lekvárom, posypeme posýpkou a mandľami a kraje potrieme maslom. Pečieme približne 35 minút. Po vytiahnutí koláča z trúby kraje ešte raz potrieme maslo. Hotovo. Dobrú chuť.

We need:

250 g whole wheat flour

70 ml oil

3 tablespoons of cane sugar

21 g yeast

130 ml milk

salt


Filling:

1 tray of defatted curd

3 tablespoons of brown powdered sugar

1 tbsp vanilla pudding

half a teaspoon of lemon peel

2 teaspoons of vanilla paste


Topped with:

30 g melted butter

2 tablespoons of brown powdered sugar

4 tablespoons of whole grain flour


butter for rubbing the plate and for rubbing the cake

sliced ​​almonds for sprinkling


Approach:


We make yeast, sugar and 100 ml milk. Leave to relax in a warm place. Sift the flour, add oil, bark and paste, the rest of the milk and salt. Add the leaven and put it into a blender, or knead it by hand. The finished dough is dusted with flour and left to rise for about an hour. Prepare the stuffing. We mix only all ingredients. We also mix all the ingredients together in the crusher, this time hand, to make the crusher flutter. Fill flour if necessary.

When the dough rises, let's knead it a couple of times and divide it into 2 parts. Roll the dough to approximately 0.5 cm in height. Be careful not to stick to the backing. Roll into the shape of a circle. Put half the stuffing on the dough and gently stick together. Be careful not to tear! Put the dough on the greased baking tray (do not use baking paper) and glue it slowly to a larger circle. Just a little bit, otherwise it would tear. Brush plum jam, sprinkle with sprinkles and almonds and brush butter over the edges. Bake for about 35 minutes. After removing the cake from the edge of the edge, rub the butter again. All done. Bon appetite.

370 views0 comments

Recent Posts

See All